GSA valberedningen lämnar härmed följande förslag till styrelse för verksamhetsåret 2024

Ordförande SM6JEK Jan Blidberg  omval 1 år
Ledamot  SA6BXH Arvo Antilla 1 år återstår
Ledamot SA6BQZ Gunnar Bulukin 1 år återstår
Ledamot SM6RTN Anders Berglund omval på 2 år
Ledamot SA6WAL Michael Wall nyval på 2 år
Suppleant SM6FZG Kenneth Olofsson omval på 2 år

Revisor SM6PID Bo Dahlqvist omval 1 år
Revisor SM6DAS Per Hjort  omval 1 år

GSA Valberedning

SM6EHL Martin Björkman
SM6CAL Sture Frode

Månadsmötet den 8 jan 2024

Mötet var välbesökt och vi diskuterade bl.a klubbenas ekonomi, ev. inköp av en Kiwi-mottagare, QRO-redaktören vill ha en ersättare och förändring av hemsidan.

En licenskurs har nyligen startat och det finns plats för fler deltagare. Kursen är en del självstudie med praktisk hjälp av Martin SM6EHL. Kontakta Radiomuseet för info om du är intresserad att vara med.

Vår repeater-mottagare i Kortedala är för tillfället ur funktion och skall åtgärdas men p.g.a omstänfigheter vi inte råder över så kan det ta 1 – 2 veckor innan felet kan åtgärdas.

Kvällen avslutades med gemensam fika i museets cafe.

GSA:s November månadsmöte 2023

Den 13 nov kl. 19.00 träffas vi på Radiomuseet. Vi behandlar de sedvanliga punkterna på dagordningen och därefter blir det visning och information om drönare.

Chris SM6SUB som jobbar med detta dagligen berättar om certifikat och bestämmelser i ämnet samt visar upp sin drönare, visar filmer m.m. från sitt arbete.

Efter detta samlas vi för en fika och fria diskussioner. Klubben bjuder på fikabröd. Dricka eller annat köper du av Radiomuseet.

Välkommen !

Oktober månadsmöte

Martin SM6EHL visar FT8

På oktober månadsmöte hade vi besök av Elsa Ljungek från Porthälla Scoutkår i Partille som efterlyste hjälp under kommande JOTA lördagen den 22/10, har du möjlighet att ställa upp så kontakta styrelsen får du till kontaktuppgifter till Elsa.
Sedan följde ett intressant föredrag och visning av digitala moden FT8 av Martin SM6EHL
Vi var c:a 20st som kom till mötet denna gång.