Möten

Välkommen till våra klubbmöten dit även icke medlemmar är hjärtligt välkomna för att träffa oss, utbyta erfarenheter, lyssna på intressanta föredrag mm.

Mötesdagar under 2024 är,  8 jan, 5 feb, 4 mars, 8 april, 6 maj, 2 sept, 7 okt, 4 nov och 2 dec.

Möteslokal:
Vanligen är vi på Radiomuseet, Anders Carlssons gatan 2, Göteborg och tiden är normalt 19.00.
Andra tider och platser kan förekomma, det annonseras i så fall i nyhetsflödet här på hemsidan, i medlemsskriften QRO samt i GSA-nätet som sänds av SK6AG på söndagar kl 20:00 (lokal tid) över RV52 (145.650 MHz)  och RU372 (434.650 MHz)