Repeater information

https://sk7rfl.se/repeaterskolan/

Ovan länk går till SvxLink repeaterskola för den som vill förkovra sig hur det fungerar med SvxLink. Våra repearter på 2m och 70cm är inkopplade i detta förnäma system där du kan vidarekoppla dig runt landet till andra repeatrar med hjälp av DTMF-toner

GSA driver sex repeatrar (relästationer) i Göteborg.
Två på HF (10m & 6m), en på VHF (2m) och tre på UHF (70cm).
Du som vill höra på trafiken kan lyssna på utfrekvensen för varje repeater.

Varje söndag kl 20:00 Lokal tid, med undantag från sommaruppehållet, sänds Göteborgs-nätet över vår 2meter repeater (RV52/R2) samt över 70cm repetern (RU372/RU2).

Längst ned på denna sida finns ett formulär som kan användas för att meddela om något inte står rätt till med Repeatrarna (samma formulär används för SK6RKI repatrarna).

2m & 70cm repeaters

Våra analoga repeterar på 2-meter respektive 70cm finns på RV52 (145.650 MHz FM-N 12.5 kHz) respektive RU372 (434.650 MHz)

Locator: JO57XQ ca.120Möh

TX ANTENN VHF: Aerial Oy AV1912 (4st stackade öppna dipoler)
FEEDER VHF: 4 Meter Huber-Suhner SUCCOFEED ½” (-2,7dB/100M)
SÄNDARE VHF: Motorola GM 340, 20Watt efter kavitetrar

TX ANTENN UHF: Aerial Oy AV1914 (4st stackade öppna dipoler)
FEEDER UHF: 6 Meter Cellflex ½” (-6,7dB/100M)
SÄNDARE UHF: Motorola GM 360 10Watt
SLUTSTEG UHF: Johnsson 80Watt efter kavitetrar (Fd. Comvik slutsteg)

RX ANTENN VHF: Triband
FEEDER VHF: 12 Meter Cellflex ½” (-2,7dB/100M)
MOTTAGARE VHF: Motorola GM 340 Känslighet 0.3uV vid 12dB Sinad

RX ANTENN UHF: Aerial Oy AV1914 (4st stackade öppna dipoler)
FEEDER UHF: 11 Meter Huber-Suhner SUCCOFEED ½” (-6,7dB/100M)
MOTTAGARE UHF: Motorola GM 360 Känslighet 0.3uV vid 12dB Sinad REPEATERLOGIK: En ny repeater-logik på 2m och 70cm analog-repeterarna (Gemensam logik, d.v.s. repeterarnas RX och TX är helt parallellkopplade)
Repeterarna öppnas med 1750 Hz, DTMF 1 eller CTCSS 114,8 Hz

Repeterarna har UPS för att säkerställa drift vid ett eventuellt strömbortfall

6m & 10m repeaters

Vår 10-metersrepeater har ut frekvens 29,680 MHz och in frekvens 29,580 MHz. Vår 6-metersrepeater har ut frekvens 51.870 och in frekvens 51.270. Sändarna finns på Guldheden och mottagarna finns i Kortedala. Mellan dessa länkas ljud och styrsignal. Dessa båda öppnas med 1750Hz, subton 114,8Hz eller  DTMF 6.
Repetrarna har gemensam logik, d.v.s. repeterarnas RX och TX är helt parallellkopplade.

D-Star repetern SK6SA

D-Star repeatern (SK6SA B), Guldheden, för 70cm är igång på
kanal RU361 (434.5125 MHz -2MHz).

DMR repetern SK6AG

DMR repeatern (SK6AG), Guldheden, för 70cm är igång på kanal RU383
(434.7875 MHz -2MHz). CC6
Timeslot 1 & 2 länkade till Brandmeister
Då talgrupperna kan ändras både statiskt (av repeteransvarig) samt dynamiskt av varje operatör hänvisas till Brandmeister för att se vad repetern för stunden är inställd på.