Repeater information

https://sk7rfl.se/repeaterskolan/

Ovan länk går till SvxLink repeaterskola för den som vill förkovra sig hur det fungerar med SvxLink. Våra repearter på 2m och 70cm är inkopplade i detta förnäma system där du kan vidarekoppla dig runt landet till andra repeatrar med hjälp av DTMF-toner

GSA driver åtta repeatrar (relästationer) i Göteborg. Två på HF (10m & 6m), en på VHF (2m) och fem på UHF (70cm & 23cm). Du som vill höra på trafiken kan lyssna på utfrekvensen för varje repeater. Formellt sett så ägs och drivs 23cm repeatern med dess mottagare samt D-Star repeatern i Kortedala (båda med signalen SK6RKI) av Öckerö kommuns Sändareamatörer.

Varje söndag kl 20:00 Lokal tid, med undantag från sommaruppehållet, Sänds SSA bulletinen följt av ett Göteborgs-nät över vår 2meter repeater (RV52/R2) samt över 70cm repetern (RU372/RU2).

Längst ned på denna sida finns ett formulär som kan användas för att meddela om något inte står rätt till med Repeatrarna (samma formulär används för SK6RKI repatrarna) Du kan även ”felanmäla” SDR mottagarna på Grötö, i Borås och i Svenljunga genom detta formulär med.

2m & 70cm repeaters

Våra analoga repeterar på 2-meter respektive 70cm finns på RV52 (145.650 MHz FM-N 12.5 kHz) respektive RU372 (434.650 MHz)

Locator: JO57XQ ca.120Möh

TX ANTENN VHF: Aerial Oy AV1912 (4st stackade öppna dipoler)
FEEDER VHF: 4 Meter Huber-Suhner SUCCOFEED ½” (-2,7dB/100M)
SÄNDARE VHF: Motorola GM 340, 20Watt efter kavitetrar

TX ANTENN UHF: Aerial Oy AV1914 (4st stackade öppna dipoler)
FEEDER UHF: 6 Meter Cellflex ½” (-6,7dB/100M)
SÄNDARE UHF: Motorola GM 360 10Watt
SLUTSTEG UHF: Johnsson 80Watt efter kavitetrar (Fd. Comvik slutsteg)

RX ANTENN VHF: Triband
FEEDER VHF: 12 Meter Cellflex ½” (-2,7dB/100M)
MOTTAGARE VHF: Motorola GM 340 Känslighet 0.3uV vid 12dB Sinad

RX ANTENN UHF: Aerial Oy AV1914 (4st stackade öppna dipoler)
FEEDER UHF: 11 Meter Huber-Suhner SUCCOFEED ½” (-6,7dB/100M)
MOTTAGARE UHF: Motorola GM 360 Känslighet 0.3uV vid 12dB Sinad REPEATERLOGIK: En ny repeater-logik på 2m och 70cm analog-repeterarna (Gemensam logik, d.v.s. repeterarnas RX och TX är helt parallellkopplade)
Repeterarna öppnas med 1750 Hz, DTMF 1 eller CTCSS 114,8 Hz

Repeterarna har UPS för att säkerställa drift vid ett eventuellt strömbortfall

23cm repeater

23cm-repeatern, RM ägs och drivs formellt sett av Öckerö kommuns sändareamatörer. Callsign är SK6RKI. Det finns en ny 23-cm mottagare i Guldheden med Utfrekvens 1297.150MHz och infrekvens 1291.150 MHz. Denna öppnas med 1750Hz. Sändaren sitter på Guldheden och mottagare finns i Kortedala, Guldheden, Hönö. Mottagagaren i Skårsjön (Kungsbacka) är inte i drift.

6m & 10m repeaters

Vår 10-metersrepeater har ut frekvens 29,680 MHz och in frekvens 29,580 MHz. Vår 6-metersrepeater har ut frekvens 51.870 och in frekvens 51.270. Sändarna finns på Guldheden och mottagarna finns i Kortedala. Mellan dessa länkas ljud och styrsignal. Dessa båda öppnas med 1750Hz, subton 114,8Hz eller  DTMF 6.
Repetrarna har gemensam logik, d.v.s. repeterarnas RX och TX är helt parallellkopplade.

Repeaterna SK6SA och SK6RKI

D-Star repeatern (SK6SA B), Guldheden, för 70cm är igång på
kanal RU361 (434.5125 MHz -2MHz).

DMR repeatern (SK6RKI), Kortedala använder kanal V47 (145.5875 Mhz). Denna repeater ägs och drivs formellt sett av Öckerö kommuns sändareamatörer.

C4FM (Fusion) repeatern SK6AG

C4FM/ Fusion repeatern (SK6AG), Guldheden, för 70cm är igång på kanal RU374 (434.6750 MHz -2MHz). Repeatern är länkad till Sweden-HUB i YAESU:s Wires-X nät.

DMR repetern SK6AG

DMR repeatern (SK6AG), Guldheden, för 70cm är igång på kanal RU383
(434.7875 MHz -2MHz).
CC6
Timeslot 1 & 2 länkade till Brandmeister
Då talgrupperna kan ändras både statiskt (av repeteransvarig) samt dynamiskt av varje operatör hänvisas till Brandmeister för att se vad repetern för stunden är inställd på.