GSA valberedningen lämnar härmed följande förslag till styrelse för verksamhetsåret 2024

Ordförande SM6JEK Jan Blidberg  omval 1 år
Ledamot  SA6BXH Arvo Antilla 1 år återstår
Ledamot SA6BQZ Gunnar Bulukin 1 år återstår
Ledamot SM6RTN Anders Berglund omval på 2 år
Ledamot SA6WAL Michael Wall nyval på 2 år
Suppleant SM6FZG Kenneth Olofsson omval på 2 år

Revisor SM6PID Bo Dahlqvist omval 1 år
Revisor SM6DAS Per Hjort  omval 1 år

GSA Valberedning

SM6EHL Martin Björkman
SM6CAL Sture Frode