Medlemsavgiften 2024

Dags att betala in 100kr för medlemskap i GSA
Plusgiro: 42 20 64-6
Ange namn, signal och mailadress då du betalar in.

Mailadressen behövs för att du ska få medlemstidningen och andra meddelande

Lämna gärna ett extra bidrag utöver medlemsavgiften.
Vi behöver ditt bidrag för att bl. a. hålla igång våra Repeatrar och SDR-mottagare.
Medlemsavgiften används till utveckling, underhåll, försäkringar och hyror m.m.

Som medlem kan du påverka föreningen. Kom med ditt förslag till någon i styrelsen.