Välkommen till ett annorlunda månadsmöte!

OBS EJ PÅ RADIOMUSEUM!

Vi hälsa alla hjärtligt välkomna till månadsmöte i Göteborgssändareamatörer den 20/4 klockan 19:00. Mötet kommer att hållas på samma repeters som Bullen och Göteborgsnätet går på dvs frekvenserna 145,650MHz och 434,650MHz
Dagordningen för mötet är presenterad i senaste nummer av klubbtidningen QRO

Självklart är både medlemmar som gäster välkomna att deltaga!

Detta möte kommer även att kunna ses i en Live stream på Youtube.
https://www.youtube.com/channel/UCWn5x4yNc-NKf1_cg6jWTDw/videos

Under en av punkterna i dagordningen kommer vi att göra en demonstration om hur ett NAC QSO kan gå till och då även visa hur man loggar och laddar upp resultat etc.

Fungerar inte länken ovan, öppna en sökmotor, tex Google.
Skriv in ”SK6AG Youtube” så skall ni förhoppningsvis kunna följa SM6ETR, Martin under mötet!