Contest på SK6AG

Vad är ”Radio Contesting”?

Målet med Amateur Radio contesting är att kontakta så många stationer som möjligt under en specifik tävlingsperiod.

Det finns många olika typer av tävlingar och varje tävling har olika tävlingsregler.

Bara vissa band kan användas
Tävlingarna sker bara mellan vissa tider och på vissa datum. Vissa tävlingar kräver också ”off times” när du tvingas lämna luften.
En utbyte av information är nödvändig vid varje kontakt. Du kan behöva skicka och ta emot ett serienummer, plats, namn eller till och med en persons ålder. Detta står skrivet i den specifika tävlingens regler.
Endast vissa driftskonfigurationer tillåts användas. Du kan tex behöva köra bara på låg effekt, som en enda operatör.

Tävlingar äger rum främst på HF-band, med undantag av 60, 30, 17 och 12 meter. Tävlings- sponsorer har gått med på att hålla dessa band utanför gränserna från konkurrens. Det finns också tävlingar på VHF, UHF och mikrovågsband.
Dessa kallas tex för NAC i vårt område och det står för ”Nordic Activity Contest”
Mer om detta kan man läsa på SSAs Contest sida.