Repeaterinfo - SK6AG

Go to content

Main menu:

Repeaterinfo

Repeater

Repeater

GSA driver fem repeatrar (relästationer) i Göteborg. En på kortvåg, en på VHF och tre på UHF. Alla fyra repeatrar har anropssignalen SK6RFQ. 23cm har SK6RKI.Du som vill höra på trafiken kan lyssna på utfrekvensen för varje repeater. Varje söndag, med undantag från sommaruppehållet, hålls det ett Göteborgs-nät över vår 2-meters repeater (R2). Detta nät börjar direkt efter SSA-bulletinen, som startar klockan 20:00.

-----------------------------------------------------------------------------

Våra analoga repeatrar på 2-meter respektive 70cm finns på
RV52 (145.650 MHz FM-N 12.5 kHz) respektive RU368 (434.600 MHz)
Locator: JO57XQ ca.120Möh


TX ANTENN VHF: Aerial Oy AV1912 (4st stackade öppna dipoler)
FEEDER VHF: 4 Meter Huber-Suhner SUCCOFEED ½” (-2,7dB/100M)
SÄNDARE VHF: Motorola GM 340, 20Watt efter kavitetrar


TX ANTENN UHF: Aerial Oy AV1914 (4st stackade öppna dipoler)
FEEDER UHF: 6 Meter Cellflex ½” (-6,7dB/100M)
SÄNDARE UHF: Motorola GM 360 10Watt
SLUTSTEG UHF: Johnsson 80Watt efter kavitetrar (Fd. Comvik slutsteg)


RX ANTENN VHF: Triband
FEEDER VHF: 12 Meter Cellflex ½” (-2,7dB/100M)
MOTTAGARE VHF: Motorola GM 340 Känslighet 0.3uV vid 12dB Sinad


RX ANTENN UHF: Aerial Oy AV1914 (4st stackade öppna dipoler)
FEEDER UHF: 11 Meter Huber-Suhner SUCCOFEED ½” (-6,7dB/100M)
MOTTAGARE UHF: Motorola GM 360 Känslighet 0.3uV vid 12dB Sinad


REPEATERLOGIK: En ny repeater-logik på 2m och 70cm analogrepeatrarna
(Gemensam logik. D.v.s. repeatrarnas RX och TX är helt parallellkopplade)
Repeatrarna öppnas med 1750 Hz, DTMF 1 eller CTCSS 114,8 Hz
Repeatrarna har UPS för att säkerställa drift vid ett eventuellt strömbortfall

-----------------------------------------------------------------------------

Repeatern har UPS för att säkerställa drift vid ett eventuellt strömbortfall.Vår 23-cmrepeater. GSA har nu övertagit ansvaret för 23cm-repeatern, RM. Callsign är SK6RKI

Det finns en ny 23-cmmottagare i Guldheden
Utfrekvens 1297.150MHz infrekvens 1291.150 Mhz
Öppnas med 1750.
Sändaren sitter i Guldheden, mottagare finns i Kortedala och i Skårsjön (KBA)

-----------------------------------------------------------------------------

Vår 10-metersrepeater har utfrekvens 29,680 MHz och infrekvens 29,580 MHz.
Vår 6-metersrepeater har utfrekvens 51.870 och infrekvens 51.270.
Sändarna finns i Guldheden och mottagarna finns i Kortedala. Mellan dessa länkas ljudet och styrsignal. Öppnas med 1750 Hz eller subton 114,8 Hz och DTMF 6.
Gemensam logik. D.v.s. repeatrarnas RX och TX är helt parallellkopplade.


------------------------------------------------------------------------------

D-star

D-Star repeatern (SK6SA B), loc. JO57XQ, för 70cm är nu igång från RU361 (434.5125 MHz -2MHz) i DV mode.
Repeatern sponsras av
SRS i Karlstad. D-Star repeatern (SK6RKI) har bytt frekvens från RV60 till RV47 (145.5875 Mhz) DV mode.

För den som vill ha lite info om D-Star är
sk7mq.org en sida som man kan börja med.

Följande personer sponsrar SK6SA D-Star repeatern:

SM6RTN SM6CAL SM6HQR SM6BWH SM6PID SM6EHL SA6AVT

SA6BAW SM6YOF SM6ZDO SK6GB SM6FZG SM6GEV

      En vacker kvällsbild på ett tak på Guldheden


      Bilderna nedan är under ovanstående tak.

Back to content | Back to main menu